Preventie

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Integrale aanpak en signalering loverboyproblematiek

De onderstaande producten bieden professionals praktische ondersteuning bij de preventie van loverboyproblematiek. Het eerste document betreft een handreiking voor een integrale aanpak van loverboyproblematiek, opgesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het tweede document is het stappenplan voor signaleren, opgesteld door de commissie Azough. Hierin staat stap-voor-stap omschreven wat hulpverleners kunnen doen bij vermoedens van loverboyproblematiek.

Meer informatie over het signaleren van mensenhandel vindt u op de pagina Signaleren.

Voorlichting

Zowel vanuit de Rijksoverheid als door lokale overheden, zorginstellingen en particuliere partijen zijn de laatste jaren veel preventieproducten ontwikkeld, specifiek gericht op loverboyproblematiek en gericht op het in bredere zin voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Om jongeren, ouders en professionals (bijvoorbeeld scholen, hulpverleningsinstanties en gemeenten) te helpen om het voor hen meest geschikte materiaal te vinden, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een inventarisatie gemaakt van het beschikbare preventiemateriaal: