Maakt u zich zorgen om iemand?

Informatie voor mensen die zich zorgen maken over een mogelijk slachtoffer

Arbeidsuitbuiting

We spreken van arbeidsuitbuiting als mensen - vrijwillig of gedwongen - werken en anderen hun inkomsten afnemen en/of hen onder mensonterende omstandigheden laten werken.

Seksuele uitbuiting

Wanneer iemand wordt gedwongen om seksuele diensten te verlenen, dan spreken we over seksuele uitbuiting. Het gaat daarom om gedwongen seksuele handelingen tegen betaling in de vorm van geld of van andere vergoedingen zoals kleding of eten, of de belofte daarvan.

Criminele uitbuiting

Iemand dwingen tot crimineel gedrag of tot bedelarij is een vorm van mensenhandel. Vandaar dat het van belang is alert te zijn op mogelijke dwang bij bedelen en criminele activiteiten.