CoMensha

Het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha)/La Strada Nederland is een landelijke organisatie die zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland, maar ook internationaal, waaronder ook het Caribisch deel van het Koninkrijk. CoMensha geeft inzicht in de aard en omvang van mensenhandel in Nederland op basis van de registratie, coördineert de eerste opvang en zorg, signaleert knelpunten in de ketenaanpak mensenhandel en zet zo nodig aan tot actie. Daarnaast investeert CoMensha in het creëren van meer bewustwording van mensenhandel en worden er trainingen gegeven in het signaleren van mensenhandel.

Wat kan CoMensha betekenen?

Het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha)/La Strada Nederland bemiddelt en adviseert bij de eerste opvang, zorg en hulpverlening van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Aanmelding voor de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM) verloopt via CoMensha. De landelijke helpdesk van CoMensha is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensenhandel of er vragen over heeft. De helpdesk adviseert met name partners zoals hulpverleners, opvanginstellingen, opsporingsdiensten, overheid, advocaten, asielzoekerscentra over de hulpverlening aan slachtoffers. Ook beantwoordt de helpdesk juridische vragen over o.a. de bedenktijd, het doen van aangifte en verblijfsvergunningen.

CoMensha registreert aanmeldingen van alle slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Het gaat om gegevens als de sector van uitbuiting, land van herkomst, leeftijd en wie de aanmelder is geweest. Deze informatie wordt geanonimiseerd en o.a. gebruikt door het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel om de mensenhandelproblematiek in Nederland in kaart te brengen. CoMensha adviseert over de aanpak van mensenhandel en brengt knelpunten in het mensenhandelbeleid onder de aandacht. CoMensha werkt nauw samen met opsporingsdiensten, hulpverleners, opvanginstellingen, overheden en internationale partners via onder andere het La Strada International Netwerk en het EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings.

Mensenhandel Academy

CoMensha is in 2018 gestart met de Mensenhandel Academy. Een speciaal onderdeel op de CoMensha-site die als doel heeft het gehele (opleidings)aanbod op het gebied van signalering van mensenhandel overzichtelijk te bundelen, want het trainen van professionals vraagt continu aandacht. Ook zijn er nieuwe beroepsgroepen die een belangrijke rol kunnen spelen in de signalering die tot nu toe nog onvoldoende betrokken en opgeleid zijn. Via de Mensenhandel Academy kunnen verschillende professionals eenvoudiger het voor hen relevante opleidingsmateriaal vinden. Denk ook aan gratis e-learning modules, factsheets en toolkits die kunnen worden gebruikt.

De Mensenhandel Academy kan ongetwijfeld aangevuld worden. Ben je ketenpartner en heb je relevant lesmateriaal dat ook bij dit overzicht kan? Heb je ideeën voor nieuw lesmateriaal voor de Mensenhandel Academy? Neem dan contact op met CoMensha.

Hoe kan ik in contact komen met CoMensha?

De Helpdesk van CoMensha is telefonisch te bereiken op 033-448 11 86 op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur en per mail via: info@comensha.nl.

Voor meer informatie zie:
www.comensha.nl

www.mensenhandel.nl

Dienstenaanbod CoMensha

  • Registratie van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel

  • Zorgcoördinatie in regio’s waar nog geen zorgcoördinator is

  • Beleidsadvisering

  • Training en bewustwordingsessies

  • Landelijke helpdesk