HVO Querido/ ACM

Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel van HVO-Querido zet zich in voor vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel.

Wat kan HVO Querido betekenen?

Het doel van HVO Querido is om het gevoel van eigenwaarde van cliënten te versterken en perspectief te bieden voor de toekomst. Dit doen ze door hen bewust te maken van hun eigen competenties, kracht en kennis. Door goede voorlichting proberen ze cliënten te ondersteunen in het maken van keuzes. Als zij zich bewust zijn van hun eigen mogelijkheden zijn de voorwaarden geschapen om zelfstandig te kunnen functioneren. Daarnaast biedt HVO Querido veilige opvang, psychosociale en juridische ondersteuning en zinvolle dagbesteding. Verder bestaat het zorg- en hulpaanbod van HVO Querido bestaat uit het registreren van het aantal slachtoffers mensenhandel, juridische ondersteuning en gezondheidszorg.

Hoe kan ik in contact komen met HVO Querido?

Voor meer informatie of plaatsing in de opvang kunt u bellen met de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator voor politieregio Amsterdam is telefonisch bereikbaar via 020-626 38 00 en/of 06-1059 94 58 of via emailadres:acm@hvoquerido.nl.

De zorgcoördinator voor regio Noord-Holland is bereikbaar via 06-1524 01 36 of via e-mailadres: Zorgcoordinatie.Alkmaar@hvoquerido.nl .

Lees meer over het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel van HVO Querido.

Dienstenaanbod HVO Querido

 • Juridische ondersteuning
 • Medische ondersteuning
 • Psychische ondersteuning
 • Opvang
 • Informatie over schadevergoeding
 • Financiële ondersteuning
 • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst
 • Ondersteuning bij verblijf in Nederland
 • Ambulante hulpverlening
 • Ondersteuning bij het vinden van woonruimte
 • Sociale & Praktische ondersteuning
 • Zorgcoördinatie