Inspectie SZW (ISZW)

De Inspectie SZW is verantwoordelijk voor het opsporen van arbeidsuitbuiting. Dit gebeurt onder aansturing van het Openbaar Ministerie. Indien inspecteurs van de Inspectie tijdens hun controles tegen situaties van arbeidsuitbuiting aanlopen, geven zij deze signalen door aan de Directie Opsporing van de Inspectie waar vervolgens een strafrechtelijk opsporingsonderzoek kan worden gestart.

Wat kan de Inspectie SZW betekenen?

De inspectie SZW neemt aangiftes van slachtoffers op en neemt vervolgens contact op met de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)van de politie zodat zij het slachtoffer kunnen aanbieden om gebruik te maken van de verblijfsregeling mensenhandel. De inspectie schakelt indien nodig CoMensha in om opvang voor het slachtoffer te regelen. Slachtoffers die graag nieuw werk willen vinden worden door de Inspectie doorverwezen naar NGO’s en vakbonden. Ook kan de inspectie slachtoffers doorverwijzen naar NGO’s, vakbonden en advocaten wanneer er sprake is van achterstallige loonbetalingen en andere geldbedragen, die slachtoffers nog tegoed hebben.

Hoe kan ik in contact komen met de Inspectie SZW?

U kunt de Inspectie SZW telefonisch bereiken via 0800-5151 of vanuit het buitenland via +31 70 333 44 44. De meest actuele informatie over de inspectie SZW is terug te vinden op www.inspectieszw.nl

op de algemene pagina Arbeidsuitbuiting, op de meldpagina Uitbuiting en in de brochure Arbeid en Uitbuiting.

Heeft u een melding over arbeidsuitbuiting waarbij verstrekking van informatie gevaar voor u of derden kan opleveren, dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit. U kunt contact opnemen met de TCI tijdens kantooruren via onderstaande telefoonnummers:

  • Meldtelefoon West-Nederland: 06-23 86 61 45
  • Meldtelefoon Zuid-Nederland: 06-10 78 21 17
  • Meldtelefoon Noord-Oost Nederland: 06-10 21 34 45
  • Meldtelefoon Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland: 06-83 12 04 68

Op de pagina Team Criminele Inlichtingen van de politie kunt u meer over het TCI lezen.

U kunt ook contact opnemen met het Team Nationale Inlichtingen (TNI) op nummer 079-345 89 99. Als u dit nummer belt krijgt u een medewerker van het TNI aan de lijn. Deze medewerker zal u vragen om op hoofdlijnen te vertellen wat voor soort informatie u met het TCI wilt delen. Aan de hand van deze informatie zal de medewerker beoordelen of het een zaak is voor het TCI. Is dat het geval, dan vraagt de medewerker u uw naam, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer. Deze gegevens worden niet buiten het TCI domein gedeeld en u blijft verder dus anoniem. Vervolgens neemt de medewerker contact op met het TCI van de politie-eenheid waar de misdrijven gepleegd zijn of worden. Collega’s van dat team nemen vervolgens contact met u op en een afspraak met u maken. Tijdens deze afspraak kunt u uw informatie in detail delen. Is het geen zaak voor het TCI, dan zal de medewerker u zo mogelijk verwijzen naar het juiste loket.

Dienstenaanbod Inspectie SZW

  • Ondersteuning m.b.t. opsporing, aangifte en vervolging