Zorg- en Veiligheidshuis Groningen

Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) is een regionaal samenwerkingsverband waar medewerkers van gemeenten, justitie en zorg samenwerken aan een veiligere samenleving. Gemeenten en ketenpartners hebben de aanpak tegen mensenhandel ondergebracht bij het ZVHG.

Contact

Via e-mail: mensenhandel@groningen.nl

Zorgcoördinatie

Gemeenten en ketenpartners in de provincie Groningen werken gezamenlijk aan de aanpak van mensenhandel. Dit doen zij onder het motto 'Groningen tegen mensenhandel'. De ketenregisseur mensenhandel en de zorgcoördinatoren slachtoffers mensenhandel helpen bij de samenwerking en uitvoering. Dit doen zij vanuit het ZVHG.

De ketenregisseur stimuleert de ketensamenwerking. De zorgcoördinatoren bieden slachtoffers van mensenhandel ondersteuning. Het team mensenhandel biedt hulp voor de gehele provincie Groningen.

Project Groningen tegen mensenhandel

Voor de provincie Groningen is een aanpak van mensenhandel opgezet. Het doel van het project is een toekomstbestendige integrale aanpak van mensenhandel in de provincie Groningen.

Het project heeft 5 actielijnen:

  1. preventie
  2. werkproces
  3. deskundigheidsbevordering
  4. daderaanpak
  5. monitoring, sturing, publicatie