E-learning signalering mensenhandel

De aanpak van mensenhandel start bij signalering. Belangrijk dus om hier voldoende aandacht aan te besteden. In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) daarom de e-learning signalering mensenhandel ontwikkeld.

De e-learning richt zich op gemeentelijke baliemedewerkers en toezichthouders. Omdat zij klantcontact hebben, kunnen zij op allerlei manieren signalen oppikken van mensenhandel. Aan de balie in direct contact met mogelijke daders en slachtoffers, maar ook door contact met mogelijke facilitators. Zoals huisjesmelkers die voorzien in onveilige woonruimten voor arbeidsmigranten. Toezichthouders kunnen signalen van mensenhandel tegenkomen bij controles van bijvoorbeeld prostitutiebedrijven en in de horeca, bouw en landbouw. Baliemedewerkers en toezichthouders moeten dan wel leren hoe ze signalen van mensenhandel kunnen herkennen.

Met behulp van de e-learning kunnen baliemedewerkers en toezichthouders zonder voorkennis de eerste stappen zetten richting signalering. Ze leren hoe breed en veelvormig mensenhandel is. Maar vooral: hóe mensenhandel er aan de balie of achter de voordeur uit kan zien. Door interactieve opdrachten zien zij dat er signalen zijn die ze kunnen oppikken in hun dagelijks werk. Daarnaast biedt de e-learning handvatten waarmee de medewerkers gericht kunnen handelen als ze signalen ontdekken.

Bekijk de gratis e-learning signalering mensenhandel.