Over de Wegwijzer mensenhandel

Bij het helpen van slachtoffers van mensenhandel zijn veel verschillende partijen betrokken. De Wegwijzer mensenhandel biedt een centraal punt waar professionals, slachtoffers en burgers terecht kunnen.

Doel van de Wegwijzer mensenhandel

Het doel van de Wegwijzer mensenhandel is het verwijzen van professionele hulpverleners, slachtoffers en burgers naar de juiste organisatie. Daarnaast biedt de Wegwijzer een overzicht van de verschillende fases en stappen in de ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel en de rechten en regelingen die daarbij gelden.

Onderdeel van het Nationaal Verwijsmechanisme

De Wegwijzer mensenhandel is onderdeel van het project Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel. Dit project is gestart in oktober 2013.

Het is een project van:

  • het ministerie van Justitie en Veiligheid
  • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Nationaal Verwijsmechanisme heeft als doel om het hulp- en ondersteuningsaanbod (en de toegang daartoe) te verbeteren voor alle slachtoffers van mensenhandel.

Daarnaast is het verwijsmechanisme van belang voor de opsporing en vervolging van daders. Een goede bescherming kan namelijk bijdragen aan de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen. Daarmee draagt het bij aan een succesvolle vervolging van mensenhandelaren.

Het Nationaal Verwijsmechanisme richt zich op alle vormen van mensenhandel.