ARQ Centrum’45

ARQ Centrum’45 heeft een programma voor slachtoffers van mensenhandel met psychische en psychiatrische problemen. ARQ Centrum’45 heeft jarenlange ervaring in de diagnostiek en behandeling van slachtoffers van mensenhandel. Omdat zij veel mensen van buitenlandse herkomst behandelen, is er veel expertise in cross-culturele communicatie, onder andere via tolken. De Equator Foundation is onderdeel geworden van ARQ Centrum’45.

Contact

Via telefoon: 071 519 15 00 (receptie) Via e-mail: arqcentrum45@arq.org

Wat doet ARQ Centrum’45?

ARQ Centrum’45 biedt advies en consultatie aan begeleiders en eventuele behandelaars. De organisatie biedt slachtoffers van mensenhandel met psychische en psychiatrische problematiek zorgvuldige diagnostiek. Daarnaast heeft ARQ Centrum’45 een specialistische behandeling van psychische klachten voor herstel en het voorkomen van herhaald slachtofferschap. Deze behandeling is individueel of groepsgewijs.

In de Categorale Opvang (COSM) in Amsterdam biedt ARQ Centrum’45 preventieve activiteiten en uitgebreide diagnostiek. Voor de COSM in Rotterdam start ARQ Centrum’45 een vergelijkbaar aanbod.