Bridge to Better Future

Bridge to Better Future is een non-profit organisatie die vreemdelingen wil begeleiden naar een betere toekomst. Dit doen zij door begeleiding, coaching en leertrajecten. Bridge to Better wil een brug zijn naar een realistische duurzame toekomst. Zij richten zich met name op zwakkere vreemdelingen, zoals slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel.

Contact

Via telefoon: 020 341 36 45 Via telefoon: 06 53 51 94 42 Via e-mail: info@bridgetobetter.org

Wat doet Bridge to Better?

Bridge to Better biedt begeleiding aan slachtoffers van mensenhandel die geen status kunnen krijgen. Zij bekijken of het advies waardoor zij het land moeten verlaten, opgevolgd kan worden. Bridge to Better onderzoekt of dat veilig is en of er nog andere mogelijkheden zijn. Kiezen mensen voor een vrijwillige terugkeer? Dan bereidt Bridge to Better hen voor in samenwerking met andere organisaties en professionals.