Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt opvang aan mensen die in Nederland asiel aanvragen. Het COA zorgt voor veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of in het land van herkomst.

Contact

Via telefoon: 088 715 70 00 Via e-mail: info@coa.nl

Wat doet het COA bij mensenhandel?

Asielzoekers zijn kwetsbaar voor mensenhandel. De medewerkers van het COA zijn getraind om signalen van mensenhandel te herkennen. Ook heeft iedere COA-locatie minstens 1 contactpersoon mensenhandel.

De taken van het COA zijn:

  • signaleren van mensenhandel
  • signalen van mensenhandel op de juiste plek krijgen
  • (mogelijke) slachtoffers begeleiden en doorverwijzen