Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Contact

Via telefoon: 088 077 77 00 (Informatie en Logistiek Centrum) Via telefoon: 088 077 71 77 (Piketlijn voor ketenpartners) Via e-mail: info@dtv.minvenj.nl

Het Informatie en Logistiek Centrum (ILC) van de DT&V is het aanspreekpunt voor administratieve vragen en verzoeken over lopende dossiers. Dit telefoonnummer is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

De piketlijn van de DT&V is bedoeld voor ketenpartners bij spoedeisende zaken. Dit telefoonnummer is bereikbaar na werktijd en in het weekend.

Wat doet de DT&V?

De DT&V voert het terugkeerbeleid van de regering uit. De DT&V zorgt ervoor dat het vertrek zorgvuldig, waardig en zo snel als mogelijk verloopt. Dit gebeurt in goede samenwerking met alle betrokken overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties. De DT&V staat daarbij voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling.

Wil een slachtoffer van mensenhandel Nederland verlaten, maar beschikt deze persoon niet over de juiste reisdocumenten? Dan kan de DT&V hulp bieden bij het verkrijgen van deze documenten. Lukt het iemand zelf niet om bij zijn of haar ambassade of consulaat een reisdocument te bemachtigen dat nodig is voor terugkeer? Dan kan de DT&V namens de vreemdeling bemiddelen.