Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. De IND is daarom ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Verblijfsregeling Mensenhandel. Slachtoffers van mensenhandel kunnen door deze regeling rechtmatig verblijf in Nederland krijgen. De IND heeft ook een belangrijke taak in het vroegtijdig onderkennen en doorgeleiden van signalen van mensenhandel naar opsporingsorganisaties.

Contact

Via telefoon: 088 043 04 30 (maandag t/m vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur) Via e-mail: Contactformulier IND Via Twitter: @IND_NL

Wat doet de IND?

De IND informeert (vermoedelijke) slachtoffers over de mogelijkheden om aangifte van mensenhandel te doen. Ook informeert de IND over wat slachtoffers moeten doen om gebruik te kunnen maken van de Verblijfsregeling Mensenhandel. Voor slachtoffers en getuige-aangevers die gebruikmaken van deze regeling verleent de IND het verblijfsrecht. Dat wil zeggen uitstel van vertrek en/ of een verblijfsvergunning.