Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) faciliteert de vrijwillige terugkeer van migranten. Ook ondersteunt IOM hen bij hun duurzame herintegratie in het land van herkomst. IOM geeft extra begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) of ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers (ex-ama's). Ook geeft IOM begeleiding aan migranten met gezondheidsproblemen en slachtoffers van mensenhandel.

Contact

Via telefoon: 088 746 44 66 (vrijwillige terugkeer), 070 318 15 00 (overig) Via e-mail: iomthehague@iom.int

Wat doet IOM?

IOM heeft de volgende taken:

  • Advies en informatie geven over terugkeer
  • De reis regelen en de kosten betalen
  • Helpen bij het verkrijgen van reisdocumenten

Daarnaast kunnen slachtoffers in veel gevallen financiƫle ondersteuning of ondersteuning in natura krijgen bij hun herintegratie in het land van herkomst.

IOM richt zich met name op de ondersteuning van migranten (waaronder slachtoffers van mensenhandel) die afkomstig zijn uit niet-Westerse landen. Maar ook (vermoedelijke) slachtoffers uit Europa en andere landen komen in aanmerking voor ondersteuning .

Ook kan IOM individuele bemiddeling bieden. Hierbij kan het gaan om:

  • extra begeleiding
  • tijdelijke opvang
  • hulp bij de herintegratie in het land van herkomst.

IOM biedt deze extra ondersteuning alleen aan wanneer het slachtoffer dit zelf wenst.