Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd. Ze biedt zelf geen zorg voor jeugd, maar ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen.

Contact

Via telefoon: 030 298 34 00 Via e-mail: info@jeugdzorgnederland.nl

Wat doet Jeugdzorg Nederland?

Heeft u zorgen over of zoekt u hulp voor een (vermoedelijk) slachtoffer van mensenhandel? Dan kunt u Veilig Thuis bellen via 0800 2000. In crisissituaties kan de politie ook een melding doen of een jongere helpen die acuut geplaatst moet worden. Via een verwijzing van een wijkteam of huisarts kan een (vermoedelijk) slachtoffer ook terechtkomen bij een bij Jeugdzorg Nederland aangesloten jeugdhulporganisatie.Organisaties voor jeugdhulp bieden (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel opvang en behandeling. Aansluiten bij de behoeften en de leefwereld van de jeugdige staat hierbij centraal.

Gecertificeerde Instellingen, die aangesloten zijn bij Jeugdzorg Nederland, voeren de maatregelen uit die de kinderrechter heeft opgelegd. De rechter kan besluiten dat kinderen of jongeren bescherming nodig hebben. Ze komen dan via de Gecertificeerde Instelling onder toezicht of voogdij.