Levvel

Levvel is er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders of opvoeders. Levvel helpt hen in complexe situaties weer op weg. Qpido, Pinq en Meisa zijn onderdelen van Levvel.

Contact

Via telefoon: 020 540 05 12 Via e-mail: aanmeldingen@levvel.nl

Wat doet Qpido?

Qpido geeft voorlichtingslessen, ambulante hulp, training en consult aan kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en professionals. Voor jongeren die (mogelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel, of in een afhankelijkheidsrelatie verkeren, is er persoonlijke begeleiding.

Wat doet Pinq?

Pinq is een specialistisch behandelcentrum voor jongeren (tussen de 12 en 18 jaar) die (mogelijk) slachtoffer zijn van seksueel geweld, mensenhandel of in een afhankelijkheidsrelatie verkeren. Jongeren die in aanmerking komen voor Pinq hebben ernstige, meervoudige problemen. Ze kunnen (tijdelijk) niet thuis wonen, omdat de gezinssituatie problematisch is. Of de veiligheid en ontwikkeling van deze jongeren wordt ernstig bedreigd. Zij kunnen een veilige woonplek krijgen bij Pinq.

Wat doet Meisa?

Meisa is een crisiscentrum voor meisjes in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. Bij deze meisjes is sprake van een acute crisissituatie, waardoor er geen veilige (thuis)situatie meer is. Daarnaast gaat het om meisjes die (mogelijk) slachtoffer zijn van seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook om meisjes die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel of in een afhankelijkheidsrelatie verkeren. Meisa is gevestigd op een beschermd adres in Amsterdam. De meisjes verblijven daar 4 tot 12 weken. Vanuit een veilige omgeving krijgen zij en hun ouder(s) intensieve begeleiding.