Nidos

Nidos richt zich op alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Voor kinderen die zonder ouder(s) in Nederland asiel aanvragen voorziet Nidos door tijdelijke voogdij in het gezag.

Contact

Via telefoon: 088 501 12 00 Via e-mail: contact@nidos.nl

Wat doet Nidos?

Komt een alleenstaande minderjarige asielzoeker Nederland binnen? Dan onderzoekt Nidos, samen met de Vreemdelingenpolitie en de IND, of deze persoon slachtoffer is van mensenhandel. Of dat deze persoon een risico loopt om slachtoffer te worden. Als dat het geval is, zorgt Nidos voor plaatsing in de Beschermde Opvang. Als het nodig is, regelt Nidos een behandeling voor een psychotrauma.