Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand, de Wet schuldsanering natuurlijke personen en de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Contact

Contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand

Wat doet de Raad voor Rechtsbijstand?

De Raad voor Rechtsbijstand verleent zelf geen rechtsbijstand aan slachtoffers. Het Juridisch Loket en FairWork geven hierover advies. Zij richten zich speciaal op slachtoffers van mensenhandel en beschikken over netwerkkennis.

Gespecialiseerde advocaten die bij de Raad voor Rechtsbijstand zijn ingeschreven kunnen, als het nodig is, gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen. Een toegevoegde advocaat kan zo nodig een tolk of vertaler inschakelen op kosten van de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad heeft hiervoor contracten gesloten met tolk- en vertaaldiensten.