Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers, nabestaanden en naasten. Met de uitkering erkent het Schadefonds namens de overheid het onrecht dat hen is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds Geweldsmisdrijven bij aan het herstel van hun vertrouwen in de samenleving.

Contact

Via telefoon: 070 414 20 00 Via e-mail: info@schadefonds.nl

Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan een financiële tegemoetkoming geven aan slachtoffers als er in Nederland sprake is geweest van mensenhandel. Dit betreft alle vormen van mensenhandel. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de ernst van het letsel.