Veilig Thuis Brabant-Noordoost

Veilig Thuis is de contactorganisatie voor CoMensha om meldingen te doen wanneer er slachtoffers van mensenhandel geplaatst worden of hulp zoeken in het werkgebied van Veilig Thuis Brabant-Noordoost. Dit werkgebied omvat 16 gemeenten. Veilig Thuis is ook de contactorganisatie voor het team mensenhandel van de politie Brabant-Noordoost voor het uitzetten van hulpverlening. Alle slachtoffers van mensenhandel behoren tot de doelgroep van Veilig Thuis.

Contact

Via telefoon: 088 243 93 00 (voor professionals) Via e-mail: info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl

Wat doet Veilig Thuis?

Veilig Thuis neemt de vraag aan en neemt als het nodig is contact op met de betrokkenen. Ze gaan na wat er bekend is en welke hulp er nodig is. Ook zet Veilig Thuis de hulpverlening uit naar samenwerkingspartners. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaak met opvangvoorzieningen in de regio. Veilig Thuis heeft een netwerkoverleg met ketenpartners die betrokken zijn bij slachtoffers mensenhandel.