Blijf Groep

Blijf Groep stopt huiselijk geweld en uitbuiting in afhankelijkheidsrelaties. De zorgcoördinator zet zich in voor slachtoffers van mensenhandel in de provincie Flevoland.

Contact

Via telefoon: 06 31 65 32 80 (Ellen van Klaveren) Via e-mail: zocomensenhandelflevoland@blijfgroep.nl of ellen.van.klaveren@blijfgroep.nl

Wat doet Blijf Groep?

Het doel van Blijf Groep is het stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in afhankelijkheidsrelaties.

Blijf Groep biedt, coördineert en organiseert directe hulp op maat:

  • Ambulante hulp en opvang aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties
  • Opvang voor slachtoffers mensenhandel met multiproblem-problematiek
  • Zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel voor de regio Flevoland

Zorgcoördinatie

De zorgcoördinator van Blijf Groep behartigt de belangen van slachtoffers van mensenhandel en leidt slachtoffers naar de juiste organisatie. Ook organiseert de zorgcoördinator een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers van mensenhandel in de provincie Flevoland.