Fier / Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)

Fier biedt ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel via opvang, beschermd wonen, begeleiding en behandeling. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is een onderdeel van Fier. Het CKM zet zich in tegen onrecht en uitbuiting en voor de positieverbetering van slachtoffers en de aanpak van mensenhandel.

Contact

Via telefoon: 088 208 00 28 Via e-mail: info@fier.nl en info@hetckm.nl

Wat doet Fier?

Fier heeft verschillende opvangvoorzieningen en klinieken (GGZ) voor slachtoffers van mensenhandel. Ook zijn er ambulante teams die slachtoffers van mensenhandel ambulant ondersteunen. Daarnaast biedt Fier intensieve behandeling en begeleiding aan in haar behandelcentrum (Psychotraumacentrum).

Zorgcoördinatie

De zorgcoördinatoren van Fier zijn verantwoordelijk voor de afstemming tussen het strafrechtelijk-, verblijfsrechtelijk- en het hulpverleningstraject in Friesland. Zij coördineren de zorg van slachtoffers van mensenhandel en komen op voor hun belangen.