Gemeente Zwolle / Regio IJsselland

De zorgcoördinator van de gemeente Zwolle / regio IJsselland behartigt de belangen van slachtoffers van mensenhandel. De zorgcoördinator coördineert en monitort de hulpverleningstrajecten van slachtoffers. Daarnaast kan de zorgcoördinator helpen bij het duidden van signalen van mensenhandel. Waar mogelijk leidt de zorgcoördinator het slachtoffer naar de juiste organisatie.

Contact

Via telefoon: 06 11 41 40 26 (Madelon de Jonge) Via e-mail: mensenhandel@vtij.nl

Zorgcoördinatie

De zorgcoördinator mensenhandel:

  • optimaliseert het zorg- en ondersteuningsaanbod in de regio
  • coördineert de hulpverlening van (mogelijke) slachtoffers
  • rapporteert aan CoMensha
  • geeft advies en informatie aan professionals
  • geeft bewustwordingsbijeenkomsten (deskundigheidsbevordering)
  • begeleidt en adviseert slachtoffers