Humanitas Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel (ESSM)

Het ESSM biedt hulp en ondersteuning op het gebied van seksualiteit, sekswerk en mensenhandel.

Contact

Via telefoon: 010 236 52 12 Via e-mail: pmw@stichtinghumanitas.nl

Prostitutie Maatschappelijk Werk en Zorgcoördinatie

Slachtoffers en melders van (vermoedens van) jeugdprostitutie of mensenhandel kunnen contact opnemen met het Meld-, Advies- en Registratiepunt jeugdprostitutie en mensenhandel. Voor de regio Rotterdam-Rijnmond is het Meld-, Advies- en Registratiepunt ondergebracht bij het Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van Stichting Humanitas. PMW is zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel in de regio Rotterdam-Rijnmond en biedt een uitstapprogramma aan voor sekswerkers.

Wat doet Humanitas ESSM?

Het ESSM biedt psychosociale en praktische hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Zij worden toegeleid naar medische zorg en juridische ondersteuning. Ook kunnen ze gebruikmaken van het uitstapprogramma. Daarbij krijgen zij ondersteuning bij het zoeken van scholing (een beroepsgerichte opleiding of taalles), stage of (vrijwilligers)werk. Slachtoffers kunnen gekoppeld worden aan een maatje.

Andere taken van het ESSM:

  • Het regelen van noodplaatsingen van slachtoffers van mensenhandel uit de regio Rijnmond in de Rotterdamse opvangvoorzieningen
  • Het aanbieden van een preventief traject voor jongeren die risico lopen om slachtoffer te worden
  • Het bieden van hulpverlening en crisisopvang voor slachtoffers van mensenhandel