HVO Querido / ACM

Het doel van HVO-Querido is om het gevoel van eigenwaarde van slachtoffers te versterken en perspectief te bieden voor de toekomst. Dit doen ze door hen bewust te maken van hun eigen kwaliteiten, kracht en kennis. Door goede voorlichting ondersteunt HVO-Querido hen in het maken van keuzes.

Contact

Zorgcoördinator regio Noord-Holland Noord

Via telefoon: 06 15 24 01 36 Via e-mail: zorgcoordinatie.alkmaar@hvoquerido.nl

Zorgcoördinator regio Kennemerland

Via telefoon: 06 11 47 12 10

Zorgcoördinator regio Zaanstreek Waterland

Via telefoon: 06 30 13 23 23

Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel

Via telefoon: 020 626 38 00 of 06 10 59 94 58 Via e-mail: acm@hvoquerido.nl

Wat doet HVO Querido?

HVO Querido biedt:

  • veilige opvang
  • psychosociale en juridische ondersteuning
  • een zinvolle dagbesteding

Verder bestaat het zorg- en hulpaanbod van HVO Querido uit:

  • het registreren van het aantal slachtoffers mensenhandel
  • juridische ondersteuning en gezondheidszorg

Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel

Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) van HVO-Querido zet zich in voor vrouwen die slachtoffer zijn van uitbuiting en/of mensenhandel.