MEE

MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

Contact

Via telefoon: 0900 999 88 88 Via e-mail: Contactformulier MEE

Wat doet MEE?

MEE biedt slachtoffers van mensenhandel ondersteuning bij alles dat nodig is voor een zelfstandig leven. En om de ervaringen een plek te kunnen geven. Ook biedt MEE hulpmiddelen om de risico’s te verkleinen dat kwetsbare groepen slachtoffer worden van mensenhandel. Daarnaast biedt MEE cursussen en trainingen aan om mensen sociaal vaardiger en weerbaarder te maken.