Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant

Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant is de zorgcoördinator mensenhandel in en rond de gemeente Helmond en de regio Peelland. Zij coördineren de hulpverlening voor slachtoffers van mensenhandel uit dit gebied.

Contact

Via telefoon: 0800 20 00 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar) Via telefoon: 088 243 94 00 (voor professionals) Via e-mail: info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl

Wat doet Veilig Thuis?

Veilig Thuis neemt de vraag aan en neemt als het nodig is contact op met de betrokkenen. Ze gaan na wat er bekend is en welke hulp er nodig is. Ook zet Veilig Thuis de hulpverlening uit naar samenwerkingspartners. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaak met opvangvoorzieningen in de regio. Veilig Thuis heeft een netwerkoverleg met ketenpartners die betrokken zijn bij slachtoffers mensenhandel.