Veiligheidshuis Parkstad

Het Veiligheidshuis Parkstad is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om complexe zorg- en veiligheidsproblemen aan te pakken. Hierbij gaat het om problemen op het gebied van overlast, criminaliteit, verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering.

Contact

Via telefoon: 06 38 85 52 08 (Jolisa Plugge) Via e-mail: j.plugge@vhparkstad.nl

Zorgcoördinatie mensenhandel

Binnen de Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen is, namens de 16 gemeenten, een zorgcoördinator mensenhandel werkzaam. Het doel van zorgcoördinatie is belangenbehartiging en het organiseren van een samenhangend hulp– en ondersteuningsaanbod aan slachtoffers van mensenhandel in de regio. Ook leidt de zorgcoördinator slachtoffers van mensenhandel naar de juiste organisatie.

Wat doet de zorgcoördinator mensenhandel?

De zorgcoördinator mensenhandel:

  • organiseert en coördineert de zorg voor alle slachtoffers van mensenhandel in Zuid-Limburg
  • geeft ondersteuning aan organisaties in het uitdiepen van signalen van mensenhandel
  • staat in contact met Veilig thuis en politie (AVIM) voor crisissituaties en screening
  • brengt organisaties en professionals in verbinding met elkaar
  • brengt het onderwerp mensenhandel onder de aandacht bij gemeenten, instellingen en professionals