Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

In het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV) werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen bij de persoonsgerichte aanpak van plegers van overlast en criminaliteit.

Contact

Via telefoon: 06 50 08 26 76 (Heleen Driessen) Via telefoon: 06 50 08 95 85 (Raymond Venema) Via e-mail: mensenhandel@regiogv.nl

Zorgcoördinatie regio Gooi en Vechtstreek

De zorgcoördinator voor de regio Gooi en Vechtstreek is ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Ook is er voor deze regio een ketenregisseur mensenhandel.