Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland

Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland coördineert complexe casussen op het gebied van straf, zorg en bestuur. Als onafhankelijke organisatie brengen ze verschillende partijen bij elkaar. Zo voorkomen ze dat organisaties langs elkaar heen werken. Op deze manier bestrijden ze ernstige overlast en criminaliteit en verbeteren ze persoonlijke situaties. Zo zorgen ze er samen voor dat Zeeland veiliger wordt.

Contact

Via telefoon: 0118 420 410 Via e-mail: zorgcoordinatiemensenhandel@veiligheidshuiszeeland.nl

Zorgcoördinatie mensenhandel

Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland is, namens de 12 gemeenten, een zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel werkzaam. De zorgcoördinator mensenhandel zorgt ervoor dat slachtoffers van mensenhandel goede (na)zorg, opvang en begeleiding ontvangen. Dit betekent het coördineren van het proces en het monitoren van het hulpverleningstraject. De positie van het slachtoffer staat hierin centraal.