Voortgang programma Samen tegen mensenhandel

Staatssecretaris Broekers-Knol, staatssecretaris Blokhuis, staatssecretaris Van 't Wout en de ministers Blok, Kaag en Koolmees hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het programma Samen tegen mensenhandel. Daarbij staan ze stil bij de invloed van de Covid-19 crisis op de aanpak van mensenhandel.

In een voortgangsbrief beschrijven zij de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan de versteviging en verbreding van de aanpak van mensenhandel. Als bijlage bij de brief is een tabel opgenomen met daarin stand van zaken van alle onderdelen van het programma Samen tegen mensenhandel.