Programma Samen tegen mensenhandel

Mensenhandel komt voor in veel verschillende vormen. Nederland pakt de bestrijding van mensenhandel zo volledig mogelijk aan. Via het programma Samen tegen mensenhandel versterkt Nederland de aanpak van mensenhandel.

Een gezamenlijke aanpak

De aanpak van mensenhandel gebeurt gezamenlijk. Want alleen samen is het mogelijk om mensenhandel effectief te voorkomen en te bestrijden. Het programma Samen tegen mensenhandel is daarom geschreven in samenwerking met verschillende organisaties. Denk aan ministeries, gemeenten, het OM, de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de KMar en de IND. Maar ook aan opvang- en zorginstellingen, jeugdhulpverlening, scholen, NGO’s en internationale partners. Bekijk een overzicht van partnerorganisaties.

5 actielijnen

Het programma Samen tegen mensenhandel bestaat uit 5 actielijnen die elkaar aanvullen en versterken:

  1. Doorontwikkelen van de basisaanpak van mensenhandel
  2. Doorontwikkelen van de aanpak van arbeidsuitbuiting
  3. Voorkomen van slachtofferschap en daderschap
  4. Versterken van de gemeentelijke aanpak van mensenhandel
  5. Delen van kennis en informatie

Programmaresultaten Samen tegen mensenhandel

Op 18 november 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het programma Samen tegen mensenhandel. Wilt u hier meer over lezen?