Handreiking De aanpak van mensen­handel en het gebruik van persoonsgegevens

Deze handreiking richt zich op het gebruik van persoonsgegevens bij de aanpak van mensenhandel door organisaties.

Mensenhandel kan alleen effectief bestreden worden als op alle niveaus en tussen alle partners intensief wordt samenge werkt. Maar de vraag blijft opkomen in welke gevallen persoonsgegevens verzameld, gebruikt en gedeeld mogen worden. Binnen de eigen organisatie en met anderen. Binnen en buiten de overheid. In deze handreiking wordt hierop zo goed en concreet mogelijk antwoord gegeven.