Video: Adviseur aanpak mensenhandel bij CoMensha

Noura, adviseur aanpak mensenhandel bij CoMensha, vertelt in deze video over haar werk bij het coördinatiecentrum tegen mensenhandel.

Ik doe dit werk, omdat ik vind dat mensenrechten heel belangrijk zijn.

Ik ben Noura Ammar. Ik ben adviseur aanpak mensenhandel bij CoMensha.
Het coördinatiecentrum tegen mensenhandel.
Wij hebben een aantal belangrijke kerntaken.
Onder andere het registreren van mogelijke slachtoffers van mensenhandel.
Wij brengen aard en omvang in beeld.
Daarnaast hebben we een helpdesk waar we de opvang en de hulp coördineren van slachtoffers van mensenhandel.
We informeren mensen, adviseren en agenderen ook.
En daarnaast spelen wij ook een verbindende rol in het land.
En proberen we ook bewustwording te creëren door middel van voorlichting.

Vandaag ben ik ingeroosterd op de helpdesk.
Dus we gaan nu even naar het kantoor en dan kan ik de telefoon opnemen.
Op de helpdesk is het een veelzijdigheid aan wat er binnenkomt.
De telefoon kan non-stop gaan.
Met een veelvoud aan vragen over juridische ondersteuning, psychische ondersteuning, opvangverzoeken.
"Vermoedelijk heb ik iemand in beeld, maar ik weet niet zeker of het een slachtoffer is."
"Hoe zie ik dat? Wat kan ik dan?"
"Wat is de route?"
En we moeten dan vaak een hele dag toch gaan rondbellen en kijken wat de mogelijkheden zijn.
En het blijkt dan vaak in de praktijk dat doordat de mensen ons kennen en we intensief samenwerken dat we tot een goed resultaat kunnen komen uiteindelijk.

De verhalen die wij voorbij zien komen, zijn ook heel divers en heel schrijnend.
Mensenhandel is een van de ernstigste schending van mensenrechten.
En daar moeten we met zijn allen wel echt stil bij blijven staan dat het iets is waar we een gezamenlijke aanpak voor moeten gaan creëren.
En handhaven ook op de langere termijn.
Maar omdat mensenhandel relatief een kleine doelgroep is wordt het vaak niet gezien.
En dat is een dilemma.
Dat bemoeilijkt dat wij ons werk goed kunnen uitvoeren.
Daar worstel ik op dit moment wel heel erg mee in mijn dagelijkse werkzaamheden.

Ik heb ook wel eens op een ontmoetingsdag, die we ieder jaar organiseren met een groep slachtoffers gesproken waarvoor ik op de helpdesk toevallig al het een en ander had georganiseerd.
En die kwamen ook echt naar mij toe van: "Goh, we zijn zo blij dat we hier zijn."
"En dat jullie ons geholpen hebben."
En dat soort dingen.
En dat maakt wel dat je denkt van: "O ja, dat is echt waar we het voor doen."