CoMensha

Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha)/La Strada Nederland is het landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

Contact

Via telefoon: 033 448 11 86 (van 09.00 tot 17.00 uur op maandag t/m vrijdag) Via e-mail: info@comensha.nl

De landelijke helpdesk van CoMensha is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensenhandel of er vragen over heeft. De helpdesk adviseert over de hulpverlening aan slachtoffers. Ook beantwoordt de helpdesk juridische vragen over bijvoorbeeld de bedenktijd, het doen van aangifte en verblijfsvergunningen.

Wat doet CoMensha?

CoMensha bemiddelt en adviseert bij de eerste opvang, zorg en hulpverlening van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel.

Ook verloopt via CoMensha:

  • Aanmelding voor de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM)
  • Opvang Slachtoffers Mensenhandel met Multiproblematiek (OMM)

CoMensha registreert aanmeldingen van alle slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Het gaat hierbij om gegevens als de sector van uitbuiting, land van herkomst, leeftijd en de aanmelder. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel gebruiken deze informatie om de mensenhandelproblematiek in Nederland in kaart te brengen. CoMensha adviseert daarnaast over de aanpak van mensenhandel. Ook brengen zij de knelpunten in het mensenhandelbeleid onder de aandacht.

CoMensha werkt nauw samen met nationale partner, zoals, opsporingsdiensten, hulpverleners, opvanginstellingen en overheden. Maar er is ook samenwerking met internationale partners. CoMensha verbindt partijen met elkaar en onderhoudt conctacten op zowel operationeel als strategisch niveau.

Mensenhandel Academy

CoMensha beheert ook de Mensenhandel Academy. Deze bestaat uit een bundeling van het opleidingsaanbod op het gebied van signalering van mensenhandel. Zo kunnen professionals eenvoudig het voor hen relevante opleidingsmateriaal vinden.

Adviseur aanpak mensenhandel bij CoMensha aan het woord

Ik doe dit werk, omdat ik vind dat mensenrechten heel belangrijk zijn.

Ik ben Noura Ammar. Ik ben adviseur aanpak mensenhandel bij CoMensha.
Het coördinatiecentrum tegen mensenhandel.
Wij hebben een aantal belangrijke kerntaken.
Onder andere het registreren van mogelijke slachtoffers van mensenhandel.
Wij brengen aard en omvang in beeld.
Daarnaast hebben we een helpdesk waar we de opvang en de hulp coördineren van slachtoffers van mensenhandel.
We informeren mensen, adviseren en agenderen ook.
En daarnaast spelen wij ook een verbindende rol in het land.
En proberen we ook bewustwording te creëren door middel van voorlichting.

Vandaag ben ik ingeroosterd op de helpdesk.
Dus we gaan nu even naar het kantoor en dan kan ik de telefoon opnemen.
Op de helpdesk is het een veelzijdigheid aan wat er binnenkomt.
De telefoon kan non-stop gaan.
Met een veelvoud aan vragen over juridische ondersteuning, psychische ondersteuning, opvangverzoeken.
"Vermoedelijk heb ik iemand in beeld, maar ik weet niet zeker of het een slachtoffer is."
"Hoe zie ik dat? Wat kan ik dan?"
"Wat is de route?"
En we moeten dan vaak een hele dag toch gaan rondbellen en kijken wat de mogelijkheden zijn.
En het blijkt dan vaak in de praktijk dat doordat de mensen ons kennen en we intensief samenwerken dat we tot een goed resultaat kunnen komen uiteindelijk.

De verhalen die wij voorbij zien komen, zijn ook heel divers en heel schrijnend.
Mensenhandel is een van de ernstigste schending van mensenrechten.
En daar moeten we met zijn allen wel echt stil bij blijven staan dat het iets is waar we een gezamenlijke aanpak voor moeten gaan creëren.
En handhaven ook op de langere termijn.
Maar omdat mensenhandel relatief een kleine doelgroep is wordt het vaak niet gezien.
En dat is een dilemma.
Dat bemoeilijkt dat wij ons werk goed kunnen uitvoeren.
Daar worstel ik op dit moment wel heel erg mee in mijn dagelijkse werkzaamheden.

Ik heb ook wel eens op een ontmoetingsdag, die we ieder jaar organiseren met een groep slachtoffers gesproken waarvoor ik op de helpdesk toevallig al het een en ander had georganiseerd.
En die kwamen ook echt naar mij toe van: "Goh, we zijn zo blij dat we hier zijn."
"En dat jullie ons geholpen hebben."
En dat soort dingen.
En dat maakt wel dat je denkt van: "O ja, dat is echt waar we het voor doen."