Politie

De politie doet bij een aangifte van mensenhandel altijd onderzoek naar de dader(s). Binnen de politie zijn speciale prostitutie- en mensenhandelteams opgezet van (gecertificeerde) rechercheurs.

Contact

Via telefoon: 0900 88 44

Wat doet de politie?

De politie onderzoekt binnengekomen meldingen over vermoedens van mensenhandel. Slachtoffers van mensenhandel die aangifte willen doen, krijgen altijd eerst een informatief gesprek.

Het kan zijn dat de politie een strafrechtelijke vervolging naar de daders start. Maar het kan ook zijn dat de politie alleen een melding maakt. Als het nodig is verwijst de politie slachtoffers van mensenhandel door naar de juiste hulpverlening. Ook kan de politie bemiddelen om slachtoffers onder te brengen op een veilig adres.