Doorontwikkelen van de basisaanpak van mensenhandel

Nederland loopt in de aanpak van mensenhandel internationaal voorop. Maar de ambitie strekt verder. Deze actielijn richt zich op het verstevigen en uitbreiden van de basis, zodat de aanpak van mensenhandel de aandacht blijft houden.

Trainen in signaleren mensenhandel

Er is nog lang niet altijd zicht op mensenhandel. Zowel professionals als burgers herkennen mensenhandel nog te vaak niet. Mensenhandel kent verschillende vormen. Soms is het moeilijk om vast te stellen of er sprake is van uitbuiting of niet. Slachtoffers van mensenhandel zien zichzelf ook niet altijd als slachtoffer. Het signaleren van mensenhandel is dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen deze actielijn.

Er zijn veel verschillende professionals die signalen van mensenhandel kunnen herkennen. Zo kunnen ze het verschil maken voor slachtoffers. Als slachtoffers van mensenhandel eerder en beter in beeld zijn, is het mogelijk om sneller te handelen. Dat verkort de duur van de uitbuiting. Zo kan erger worden voorkomen. Het trainen van (nieuwe) professionals in het signaleren van mensenhandel blijft daarom nodig.

Opsporen van verdachten

Het opsporen van verdachten komt ook aan bod in deze actielijn. Om de pakkans te vergroten, is meer effectiviteit en efficiëntie nodig in de opsporing. Ook als slachtoffers besluiten geen aangifte te doen, moet het mogelijk zijn om verdachten op te sporen. Het gaat daarbij niet alleen om mensenhandelaren, maar ook om mensen die de uitbuiting (mede) mogelijk maken. Bijvoorbeeld klanten van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. Gezien het aantal buitenlandse slachtoffers, blijft het nodig om te investeren in de internationale opsporing van mensenhandel.

Bieden van opvang en ondersteuning

Ook is er aandacht voor de opvang en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers van mensenhandel moeten kunnen rekenen op goede hulp en opvang in een veilige omgeving. De zorgcoördinatoren mensenhandel hebben hierbij een belangrijke rol. De coördinatoren zorgen ervoor dat passende opvang en hulp snel beschikbaar is.