Versterken van de gemeentelijke aanpak van mensenhandel

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van mensenhandel. Zij zijn verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke aanpak en voor het organiseren van de juiste hulp en opvang voor slachtoffers. Maar gemeenten zijn ook belangrijk als aanjagers van de lokale aanpak van mensenhandel. Deze actielijn geeft een impuls aan de lokale aanpak van mensenhandel.

Steeds meer gemeenten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden bij de aanpak van mensenhandel. Zij spelen een belangrijke rol bij het signaleren, aanpakken en voorkomen van mensenhandel. Daarnaast zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de opvang en ondersteuning van slachtoffers.

Verbeteren signaleren mensenhandel door gemeenten

Een van de doelen van deze actielijn is het verder verbeteren van het signaleren van mensenhandel door gemeenten.  Medewerkers bij gemeenten krijgen training in het herkennen van signalen van mensenhandel. Ook moeten gemeenten steeds beter bekend raken met de beschikbare hulpmiddelen en deze blijven inzetten.

Gemeenten gaan aan de slag met hun beleid om mensenhandel tegen te gaan. Ook werken ze aan opvang in de regio, ondersteuning en nazorg. Hiervoor hebben gemeenten een landelijk netwerk van zorgcoördinatie opgezet.

Samenwerking over de grens

Gemeenten in grensstreken werken niet alleen samen met partners in eigen land. Deze gemeenten zoeken ook de samenwerking met partners over de grens.

Ontwikkelen handvatten voor gemeenten

De VNG heeft, samen met partners, gewerkt aan de ontwikkeling van handvatten voor gemeenten. Dit zogenaamde Kompas biedt gemeenten informatie over mensenhandel en bestuurlijke instrumenten. Ook bevat het aanbevelingen voor zowel gemeenten die net beginnen met de aanpak van mensenhandel, als voor gemeenten die al een basisaanpak hebben en die willen doorontwikkelen.

Ook is er een Kader voor de aanpak van mensenhandel door gemeenten. Dit kader biedt gemeenten antwoorden op de vraag wanneer zij het goed doen wat betreft de aanpak van mensenhandel.

Ten slotte hebben de VNG en CoMensha de longread Mensenhandel in Nederland ontwikkeld. Hierin staan ervaringen van zowel slachtoffers als professionals.