Signaleren van mensenhandel

Mensenhandel komt voor in verschillende vormen en in verschillende sectoren. Het ondersteunen van een slachtoffer begint bij een goede signalering. Om uit een uitbuitingssituatie te komen zijn slachtoffers van mensenhandel vaak afhankelijk van mensen in hun omgeving. Vervolgens is het belangrijk om (een vermoeden van) mensenhandel te melden. Dan kan het slachtoffer de juiste hulp en ondersteuning krijgen.