Handreiking integrale aanpak arbeidsuitbuiting

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft in februari 2021 een Handreiking integrale aanpak arbeidsuitbuiting gepubliceerd. De handreiking schetst enerzijds de mogelijke interventies en anderzijds ook gerichte mogelijkheden voor specifieke situaties. Daarmee biedt de handreiking handvatten voor (nagenoeg) iedere professional die betrokken is bij de aanpak van arbeidsuitbuiting of ernstige benadeling.

Samen tegen mensenhandel

Het kabinet heeft ervoor gekozen om de aanpak van mensenhandel te verstevigen en heeft daarvoor het programma Samen tegen mensenhandel ontwikkeld. Dit programma kent verschillende actielijnen die de verschijningsvormen en aspecten van mensenhandel aanpakken.

Een van deze actielijnen richt zich op het doorontwikkelen van de aanpak van arbeidsuitbuiting. De Handreiking integrale aanpak arbeidsuitbuiting is voortgevloeid uit deze actielijn. Het heeft als doel om arbeidsuitbuiting aan te pakken en ernstige benadeling van werkenden op een integrale wijze effectief aan te pakken.

Handreiking integrale aanpak arbeidsuitbuiting

Bekijk de Handreiking integrale aanpak arbeidsuitbuiting op de website van de Rijksoverheid.