Doorontwikkelen van de aanpak van arbeidsuitbuiting

Nederland wil de aanpak van arbeidsuitbuiting verder verbeteren. In deze actielijn staan dan ook acties die de aanpak arbeidsuitbuiting verder versterken.

Arbeidsuitbuiting is een van de vormen van mensenhandel. Bij deze vorm van mensenhandel gaat het om ernstige situaties op de werkvloer. Lees meer over arbeidsuitbuiting.

Inspectie SZW verantwoordelijk voor opsporing en aanpak arbeidsuitbuiting

De Inspectie SZW is verantwoordelijk voor de opsporing en aanpak van arbeidsuitbuiting. Zij werkt hierbij samen met verschillende partners. Binnen Nederland bijvoorbeeld met het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel en de politie. Ook is de Inspectie SZW aangesloten bij de RIEC’s. Buiten Nederland werkt zij samen met de politie van de EU-lidstaten en Europol. Uit deze actielijn volgt dat er meer inspecteurs en rechercheurs van de Inspectie SZW worden ingezet voor de aanpak van arbeidsuitbuiting.

Campagnes en onderzoek op het gebied van arbeidsuitbuiting

De Inspectie SZW en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben eind 2019 de campagne #daspaseerlijk gelanceerd. Doel van deze campagne is het bevorderen van de bewustwording op het gebied van arbeidsuitbuiting bij werkgevers en werknemers. Deze campagne loopt enkele jaren. Daarnaast onderzocht en analyseerde de Inspectie SZW groepen die kwetsbaar zijn voor arbeidsuitbuiting.

Informatieplein Mensenhandel

De Inspectie SZW heeft een informatieplein opgericht. Het informatieplein is een intern overleg waarin besluiten worden genomen over meldingen met signalen van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. Wordt een melding bestuursrechtelijk of strafrechtelijk aangepakt?

Sneller ter plekke bij spoed

De Inspectie SZW heeft een speciaal team opgericht dat snel ter plekke kan zijn na een (spoed)melding of signaal. Dat maakt het mogelijk om signalen van misstanden en ernstige benadeling sneller op te pakken.

Ondersteunen van (mogelijke) slachtoffers van arbeidsuitbuiting

Heeft een slachtoffer van arbeidsuitbuiting nog recht op loon? Dan is het voor het slachtoffer vaak moeilijk om dit loon alsnog te ontvangen. Bijvoorbeeld als deze persoon niet meer in Nederland is. Soms is het lastig te berekenen op hoeveel loon het slachtoffer nog recht heeft. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Justitie en Veiligheid en betrokken partijen onderzoeken in de 'verkenning verbetering aanpak arbeidsuitbuiting' hoe het voor slachtoffers makkelijker kan worden gemaakt om achterstallig loon te krijgen. Ook wordt onderzocht of slachtoffers sneller juridische hulp, zoals rechtsbijstand, kunnen krijgen. Deze verkenning wordt eind 2021 gepubliceerd.

Ook is er in deze actielijn aandacht voor de opvang van slachtoffers. Wordt er een grote groep slachtoffers gevonden? Dan moet er ook genoeg (tijdelijke) opvang zijn.

Is een slachtoffer van arbeidsuitbuiting uit de werksituatie gehaald? Dan kan het slachtoffer worden geholpen om nieuw, eerlijk werk te vinden. Verschillende organisaties maken hierover afspraken.