Koninklijke Marechaussee (KMar)

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politiekorps met militaire status. De KMar treedt onder andere op als grenspolitie. Vanuit die taak komt de KMar slachtoffers van grensoverschrijdende mensenhandel tegen. Ook bij vermoedens van andere vormen van mensenhandel kan de KMar ingrijpen.

Contact

Via telefoon (binnen Nederland): 0800 1814 Via telefoon (buiten Nederland): +31 88 958 18 14

Wat doet de KMar?

Pikt de KMar een signaal op van mensenhandel? Dan kunnen zij meteen actie ondernemen. Bijvoorbeeld door het aanhouden van personen. De KMar deelt dit met het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel voor verdere analyse. Ook verwijst de KMar het slachtoffer door naar CoMensha voor plaatsing in de opvang.

De afdeling begeleidingen (BG) binnen de brigade Vreemdelingenzaken van het District Schiphol houdt zich bezig met de terugkeer naar het land van herkomst van vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben. Dit kunnen ook slachtoffers van mensenhandel zijn.