Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Het EMM is in 2005 ontstaan vanuit de behoefte om informatie, kennis en expertise te centraliseren voor de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel.

Contact

Via telefoon: 088 662 53 33 (maandag t/m vrijdag, van 08.00 tot 16.30 uur) Via e-mail: emm@politie.nl

Samenwerkingsverband

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) is een samenwerkingsverband tussen:

Wat doet het EMM?

Het EMM heeft tot doel inzicht te verkrijgen in trends en fenomenen op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel. Dat gebeurt door het uitwisselen van kennis en informatie tussen de partners in het samenwerkingsverband. Een goede samenwerking en informatiedeling is van groot belang voor het verkrijgen van partneroverstijgende informatie.

Het EMM brengt de informatie van de samenwerkingspartijen samen. Partnerorganisaties stellen hiervoor hun signalen en opsporingsonderzoeken mensenhandel en mensensmokkel ter beschikking aan het EMM. Door informatie en expertise te verzamelen op 1 centrale plek kan het EMM trends en ontwikkelingen signaleren. Zo kan het EMM partneroverstijgende analyses uitvoeren op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Het EMM treedt ook op als national contactpoint voor vragen uit binnen- en buitenland over mensenhandel en mensensmokkel. Vanuit deze rol coördineert het EMM ook de Nederlandse operationele bijdrage op internationale projecten, waaronder de EMPACT-programma’s op het thema mensenhandel.