Openbaar Ministerie (OM)

Het Openbaar Ministerie (OM) is in Nederland nauw betrokken bij het opsporen van mensenhandel. En het OM is verantwoordelijk voor de vervolging van mensenhandelaren.

Contact

Via telefoon: 088 699 11 00 (Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie)

Wat doet het OM?

Het OM pakt mensenhandel op een integrale wijze aan. Dat doet het samen met partners als:

Naast het vervolgen van daders, is ook slachtofferzorg belangrijk bij de integrale aanpak van mensenhandel. Het OM ondersteunt slachtoffers door hen te informeren, adviseren en begeleiden wat betreft hun rechten tijdens de strafprocedure.