Vormen van mensenhandel

Mensenhandel komt voor in verschillende vormen en in verschillende sectoren. De verschillende vormen van uitbuiting hebben met elkaar gemeen dat er sprake is van dwang (in brede zin) van het slachtoffer. En er is sprake van een (geldelijk) gewin voor de mensenhandelaar.

Vormen van mensenhandel