Melden van mensenhandel

Bent u op de hoogte van het bestaan van een slachtoffer van mensenhandel? Dan is het belangrijk dat u dit meldt. U kunt een vermoeden van mensenhandel melden bij verschillende organisaties.

Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan het noodnummer: 112.

Waarom melden?

Het melden van een vermoeden van mensenhandel kan ervoor zorgen dat het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgt. En dat verdachten van mensenhandel kunnen worden opgespoord. Melden is ook van belang om inzicht te krijgen in de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. Deze informatie helpt bij het verbeteren van de aanpak van mensenhandel.

Vermoeden van mensenhandel melden

U kunt een vermoeden van mensenhandel melden bij de politie of bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (als het gaat om arbeidsuitbuiting). Zij zijn verantwoordelijk voor het opsporen van verdachten. U kunt ook anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem of bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Voor de registratie en/of bemiddeling naar de eerste opvang, kunt u het slachtoffer melden bij CoMensha.

Politie

U kunt een vermoeden van dwang of uitbuiting telefonisch melden bij de plaatselijke politie via 0900 8844. Bij een aangifte van mensenhandel of gerichte informatie doet de politie altijd onderzoek naar de verdachte(n). Een slachtoffer van mensenhandel kan terecht bij de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), waar gecertificeerde mensenhandel-rechercheurs werken.

Nederlandse Arbeidsinspectie 

U kunt een vermoeden van arbeidsuitbuiting telefonisch melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via 0800 5151. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31 70 333 44 44. De Nederlandse Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het opsporen van arbeidsuitbuiting en kan strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uitvoeren.

Heeft u een melding over arbeidsuitbuiting waarbij het geven van informatie gevaar voor u of anderen kan opleveren? Dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Nederlandse Arbeidsinspectie. U kunt het TCI bellen tijdens kantooruren via telefoonnummer: 06 10 21 34 45.

  • U kunt het TCI bellen tijdens kantooruren via telefoonnummer: 06 10 21 34 45.

Meld Misdaad Anoniem

Wilt u anoniem een vermoeden van mensenhandel melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem (M.). U kunt telefonisch contact opnemen met M. via 0800 7000 of uw vermoeden van mensenhandel online melden.

CoMensha

CoMensha bemiddelt voor slachtoffers naar opvang en hulpverlening en biedt informatie en advies. Daarnaast verzamelt CoMensha cijfers over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. Onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel gebruiken deze (geanonimiseerde) informatie om de mensenhandel-problematiek in Nederland in kaart te brengen.

Bij het melden van slachtoffers is de bescherming van de privacy van groot belang. U kunt een slachtoffer van mensenhandel aanmelden via het aanmeldformulier van CoMensha. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Comensha via 033 448 11 86.