Proef ter verhoging van de aangiftebereidheid Nederlandse minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting

Seksuele uitbuiting is in Nederland de meest voorkomende vorm van binnenlandse mensenhandel. Om daders van mensenhandel strafrechtelijk te kunnen aanpakken, is het belangrijk dat slachtoffers aangifte doen. Echter, de stap om aangifte te doen is voor slachtoffers vaak (te) groot, zeker voor minderjarige slachtoffers. Daarom starten het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en de politie een pilot om de ervaren drempels in het doen van aangifte weg te nemen.

Binnen de pilot wordt onder andere onderzocht of een veiligheidscoƶrdinator een bijdrage kan gaan leveren aan het vergroten van het veiligheidsgevoel en het vertrouwen van het slachtoffer in het strafrechtelijk traject. Daarnaast wordt geƫxperimenteerd of een recherchepsycholoog de kwaliteit (en sensitiviteit) van de verhoren verder kan verbeteren.

Uit onderzoek van CKM blijkt dat angst (voor vergelding, intimidatie en bedreigingen) de grootste drempel voor het doen van aangifte is. Daarnaast speelt het vertrouwen in de politie een belangrijke rol in de aangiftebereidheid en lijken de verwachtingen van slachtoffers van het strafproces niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid.