Juridische hulp voor slachtoffers van mensenhandel

Bij een slachtoffer van mensenhandel spelen verschillende juridische aspecten een rol. Bijvoorbeeld op het gebied van het voegen van het slachtoffer in het strafproces tegen de verdachte, het eisen van schadevergoeding of bij vraagstukken over rechtsbijstand. Ook kunnen er juridische vraagstukken zijn met betrekking tot het verblijf in Nederland en het vreemdelingen- of asielrecht. Juridische bijstand is daarom erg belangrijk voor slachtoffers mensenhandel.

Er kunnen veel verschillende juridische kwesties spelen. Daarom is het aan te raden om contact te zoeken met een advocaat die gespecialiseerd is in het begeleiden van slachtoffers van mensenhandel. CoMensha en FairWork (bij arbeidsuitbuiting) kunnen het slachtoffer ondersteunen en adviseren over het juridische proces. Ook kunnen deze organisaties het slachtoffer doorverwijzen naar de juiste instanties of een advocaat.

De Raad voor Rechtsbijstand kan een advocaat toewijzen aan slachtoffers van mensenhandel die rechtsbijstand willen.

Betrokken organisaties

De volgende organisaties bieden algemene ondersteuning en/of informatie over juridische bijstand en het juridisch proces: