Ondersteunen van slachtoffers

Is het duidelijk dat iemand (mogelijk) slachtoffer is van mensenhandel? Dan is het belangrijk om deze persoon uit de uitbuitingssituatie te halen en te zorgen voor rust en veiligheid. Er zijn verschillende manieren om ondersteuning te bieden aan slachtoffers van mensenhandel.