Vervolgen van verdachten van mensenhandel

Levert het opsporingsonderzoek voldoende bewijzen op? Dan gaat het Openbaar Ministerie over tot vervolging. De rechtszaak kan een heftige ervaring zijn voor het slachtoffer. Daarom moet het slachtoffer tijdens de rechtsgang goed ondersteund en beschermd worden.

In de Aanwijzing mensenhandel staat dat slachtoffers van mensenhandel:

  • niet vervolgd of bestraft mogen worden voor criminele activiteiten die zij onder dwang gepleegd hebben
  • recht hebben om aan de rechter te vragen om de verdachte ook te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding
  • recht hebben op gratis rechtsbijstand door een advocaat
  • die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen, ter zitting recht hebben op een tolk
  • tijdens de zitting spreekrecht hebben of een schriftelijke slachtofferverklaring kunnen indienen

Als het in het belang van het slachtoffer is, moet vermeden worden:

  • dat er visueel contact is tussen het slachtoffer en de verdachte
  • dat het slachtoffer nodeloos vragen over het privĂ©leven krijgt, als deze als getuige optreedt tijdens een openbare zitting

Betrokken organisaties